Πρωτοβουλία για την Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην φυσική και πολιτιστική κληρονομιά

Τομέας: Πολιτιστική κληρονομιά

Γεωγραφική περιοχή: Διεθνή

Χρονιά: σε εξέλιξη

Είδος: Θεσμικά

Σκοπός

H Πρωτοβουλία αποτελείται από εκπροσώπους της Ελλάδας, της UNESCO, της UNFCCC και του WMO με στόχους

α) τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου μεταξύ των χωρών και των διεθνών οργανισμών που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία και άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή,

β) τη δημιουργία βάσης δεδομένων με βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό,

γ) να προσδιορίσει τη σχετική τεχνογνωσία, πληροφορίες και δεδομένα.

 

Μεθοδολογία

Oι χώρες που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία μετέχουν στην:

1) Προώθηση πρακτικής δράσης και προγραμμάτων συνεργασίας για την προσαρμογή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

2) Δημιουργία στρατηγικών/μηχανισμών για την προώθηση της έρευνας.

3) Προώθηση επιστημονικών μελετών και μεθοδολογιών έρευνας με στόχο την κατανόηση και την επίδειξη της αποτελεσματικότητας της γνώσης του κινδύνου καταστροφών.

 

Διάρκεια

Έτος έναρξης 2019

 

Συμμετέχοντες

Ελληνική Κυβέρνηση, UNESCO, UNFCCC, WMO

 

Αποτελέσματα – Παραδοτέα

Για την προώθηση των στόχων αυτής της πρωτοβουλίας και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα, η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις. Μερικές από τις πιο σημαντικές από αυτές μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

 

Σύνδεσμος έργου & επικοινωνία

https://ccich.gr/

[email protected]