Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα

Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας τόσο όσον αφορά στον αριθμό των ειδών αλλά και στην ποικιλία και την κατάσταση των οικοσυστημάτων της, είναι από τις πλουσιότερες στην ΕΕ και για αυτό η ευθύνη της χώρας όσον αφορά τη διατήρηση και προστασία της είναι αυξημένη.

Η Κλιματική Αλλαγή δημιουργεί νέες συνθήκες για τους οικοτόπους και τα είδη θα οδηγήσει σε αλλαγές είτε στον πληθυσμό των ειδών ή στις συνήθειες μετανάστευσης και αναπαραγωγής. Σύμφωνα με μελέτη του WWF Ελλάς και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε όλους τους εθνικούς δρυμούς της χώρας αναμένεται να αυξηθούν οι μέρες με υψηλή πιθανότητα εμφάνισης πυρκαγιάς, ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την υγεία των δασών, η χειμερινή βροχόπτωση θα μειωθεί σε όλους τους δρυμούς έως και 15%, στο άμεσο μέλλον (2021-2050). https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/biodiversity-gr.pdf

Οι προτεινόμενες δράσεις και τα μέτρα για τη βιοποικιλότητα έχουν ως στόχο τη διατήρηση ή/και την αποκατάσταση της δυνατότητας Προσαρμογής του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των ανθρωπογενών πιέσεων στα οικοσυστήματα και στα είδη χλωρίδας και πανίδας, όπου αυτό απαιτείται.
Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στην προσπάθεια καθορισμού εξειδικευμένων μέτρων για την «Προσαρμογή» της βιοποικιλότητας της Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή είναι η ύπαρξη σημαντικών κενών στην υφιστάμενη γνώση περί της βιοποικιλότητας αλλά κυρίως η έλλειψη επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την εκτίμηση της τρωτότητα των τύπων οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε εθνικό επίπεδο.
Μπορείτε να δείτε την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα εδώ.

Φίλτρα Αναζήτησης