Υγεία

Δεδομένης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ο τομέας της υγείας καλείται να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα και να υποστηρίξει ένα σύστημα υγείας τέτοιο που να μπορεί να εγγυηθεί την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, ακόμα και κάτω από τις νέες αυτές συνθήκες. Τόσο με ενέργειες Προσαρμογής, όσο και με κατάλληλες ενέργειες μετριασμού, ο τομέας της υγείας (ΤΥ) μπορεί όχι μόνο να συνεισφέρει θετικά στην αναγκαία αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και να αποδώσει ένα πλήθος από οφέλη κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα (WHO and HCWH, 2009).

Για την πραγματοποίηση των κατάλληλων ενεργειών Προσαρμογής απαιτείται κατανόηση των επιπτώσεων στην υγεία όπως αυτές διαμορφώνονται από τις κλιματικές αλλαγές (Portier et al, 2010).

Πιο συγκεκριμένα, συνδέονται με την Κλιματική Αλλαγή τα εξής:
– νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω των καιρικών συνθηκών
– προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος
– ζωονόσοι και ασθένειες που μεταδίδονται μέσω ξενιστών
– ασθένειες που μεταδίδονται μέσω τροφής και νερού
– παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος
– νευρολογικές διαταραχές και ασθένειες
– καρκίνος
– επιδράσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη
– επιδράσεις στην ψυχική υγεία

Η ταυτοποίηση των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη τρωτότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι υπερήλικες και άτομα που ήδη εμφανίζουν αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την κατάλληλη αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.

Φίλτρα Αναζήτησης