Οριζόντιες και Διατομεακές

Επιπλέον από τις τομεακές δράσεις είναι απαραίτητη η λήψη οριζόντιων συνεργειών με ευρύτερες, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Πέρα από τις επιμέρους λύσεις που προτείνονται για τους επιμέρους τομείς, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η Κλιματική Αλλαγή πρέπει να αποτελεί βασικό και οριζόντιο κριτήριο στη χάραξη πολιτικής καθώς επηρεάζει σχεδόν όλους τους τομείς. Οριζόντια είναι για παράδειγμα η ανάγκη εξειδίκευσης πολιτικών, ιδίως αυτών που αφορούν σε θέματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης.

Φίλτρα Αναζήτησης