Επιχειρήσεις – Επαγγελματικές Ομάδες

Πληροφορίες για πιλοτικές δράσεις. Παραδείγματα καλών πρακτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (τρόποι υλοποίησης, τρόποι χρηματοδότησης). Πρόσβαση σε πάνω από 100 λύσεις Προσαρμογής για το κλίμα, άμεσα εφαρμόσιμες https://climateinnovationwindow.eu/

Δυνατότητα άμεσης  πρόσβασης σε δεδομένα και χάρτες κλιματικών προβολών χωρικής ανάλυσης 12 km2 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας υπό μορφή βάσης ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων https://geo.adaptivegreecehub.gr/. Η χωρική αποτύπωση των μεταβολών των βασικών κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική υγρασία, νέφωση, εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία και ταχύτητα ανέμου) μεταξύ του παρόντος και του μελλοντικού κλίματος (2021-2100), καθώς επίσης και των μεταβολών των κλιματικών δεικτών, που σχετίζονται με τα ακραία της θερμοκρασίας και της βροχής, των δεικτών Humidex και PET που σχετίζονται με την υγεία, του  δείκτη FWI που σχετίζεται με τις δασικές πυρκαγιές κ.ά. θα συμβάλει στην ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στα επιχειρηματικά και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού τομέα. 

Δυνατότητα εγγραφής χρήστη στο Κόμβο και συμμετοχή σε forum, επικοινωνία με άλλους χρήστες

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για νέα, εκδηλώσεις, σεμινάρια που αφορούν την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) και να λαμβάνουν τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR