Πολίτης

Οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για την Κλιματική Αλλαγή

Δυνατότητα εγγραφής χρήστη στο Κόμβο και συμμετοχή σε forum, επικοινωνία με άλλους χρήστες, πρόταση υλικού για τον Κόμβο

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για νέα, εκδηλώσεις και θέματα επικαιρότητας που αφορούν την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) και να λαμβάνουν τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR

Δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθώντας το LIFE-IP AdaptInGR,σε 

Twitter

Facebook

Instagram

Youtube