Δημόσιος Φορέας (Οργανισμός – Δήμος – Περιφέρεια)

Πληροφορίες για πιλοτικές δράσεις. Παραδείγματα καλών πρακτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (τρόποι υλοποίησης, τρόποι χρηματοδότησης) 

Πρόσβαση σε πάνω από 100 λύσεις Προσαρμογής για το κλίμα, άμεσα εφαρμόσιμες https://climateinnovationwindow.eu/ 

Δυνατότητα άμεσης  πρόσβασης σε δεδομένα και χάρτες κλιματικών προβολών χωρικής ανάλυσης 12 km2 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας υπό μορφή βάσης ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων https://geo.adaptivegreecehub.gr/ . Η χωρική αποτύπωση των μεταβολών των βασικών κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική υγρασία, νέφωση, εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία και ταχύτητα ανέμου) μεταξύ του παρόντος και του μελλοντικού κλίματος (2021-2100), καθώς επίσης και των μεταβολών των κλιματικών δεικτών, που σχετίζονται με τα ακραία της θερμοκρασίας και της βροχής, των δεικτών Humidex και PET που σχετίζονται με την υγεία, του  δείκτη FWI που σχετίζεται με τις δασικές πυρκαγιές κ.ά. θα συμβάλει στην ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στις πολιτικές, στρατηγικές και σχέδια των τομέων αρμοδιότητας κάθε οργανισμού.

Πρόσβαση σε εκθέσεις που θα συντάξει το LIFE-IP AdaptInGR για την πρόοδο υλοποίησης των Περιφεριακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) καθώς και κείμενα κατευθύνσεων για την αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΠεΣΠΚΑ.

Δυνατότητα εγγραφής χρήστη στο Κόμβο και συμμετοχή σε forum, επικοινωνία με άλλους χρήστες, πρόταση υλικού για τον Κόμβο

Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να ενημερώνονται για νέα, εκδηλώσεις και θέματα επικαιρότητας που αφορούν την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) και να λαμβάνουν τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR