Σχολείο

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατεβάσουν και να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τον «Οδηγό Εκπαιδευτικών και το Εκπαιδευτικό Υλικό για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» που σχεδίασε το έργο LIFE-IP AdaptInGR . Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή ως επιπλέον υλικό σε μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων. Το υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως στόχο να τους εξοπλίσει με την απαραίτητη επιστημονική γνώση και να τους παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εντάξουν το μείζον αυτό θέμα στο πρόγραμμα του σχολείου τους.

Το πρώτο μέρος του πακέτου αποτελείται από έναν οδηγό που παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τις έννοιες της κλιματικής αλλαγής, του μετριασμού και της Προσαρμογής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν και για διερευνήσουν τις πηγές του προβλήματος, αλλά και να προτείνουν λύσεις Προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Στα πλαίσια του έργου LIFE-IP AdaptInGR και στη διάρκεια της εκστρατείας θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές ηλικίας από 7 έως 17 ετών, το οποίο θα διανεμηθεί σε επιλεγμένα σχολεία της Ελλάδας. Η εκστρατεία θα παρακολουθείται όσον αφορά την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της, έτσι ώστε να τελειοποιηθεί ο συνολικός σχεδιασμός και η εφαρμογή της. Σε βάθος χρόνου, το υλικό που απευθύνεται σε ανώτερες ηλικιακές ομάδες θα προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων ενηλίκων για τη δια βίου εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το «Youth Adapts» και να κατεβάσουν το υλικό που θα αναπτυχθεί.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να πληροφορηθούν για την Κλιματική Αλλαγή

Δυνατότητα εγγραφής χρήστη στο Κόμβο και συμμετοχή σε forum, επικοινωνία με άλλους χρήστες, πρόταση υλικού για τον Κόμβο. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται για νέα, εκδηλώσεις, σεμινάρια εκπαιδευτικών και θέματα επικαιρότητας που αφορούν την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) και να λαμβάνουν τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR