Διοργάνωση Tριήμερου Eπιμορφωτικού Σεμιναρίου του έργου LIFE-IP AdaptInGR στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Το τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την προσαρμογή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην κλιματική αλλαγή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 27-29 Ιουνίου 2022.

Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της δράσης C.6 του έργου LIFE-IP AdaptInGR, που αφορά στην οικοδόμηση του δυναμικού της χώρας πάνω σε ζητήματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Αποτελεί το τρίτο εκ των δεκατριών (13) σεμιναρίων οικοδόμησης δυναμικού, τα οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, και απευθύνονται σε τρεις κατηγορίες κοινού σε κάθε Περιφέρεια:

(α) Φορείς λήψης αποφάσεων,

(β) Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών ή/και φορέων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, και

(γ) Ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ομάδων σε τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής).

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή της απαραίτητης γνώσης και εργαλείων σε υπηρεσίες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στους τομείς υψηλής τρωτότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται διαδικτυακά κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και σε συνεννόηση με το Πράσινο Ταμείο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν  με την κ. Σπυριδούλα Ντεμίρη, διαχειρίστρια του έργου LIFE-IP AdaptInGR για το Πράσινο Ταμείο ([email protected]) και την κ. Ιωάννα Μαρία Τζεβελίκα, επιστημονική συνεργάτιδα του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας της Περιφέρειας ([email protected]).

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα (τελικό προσχέδιο).

Πρόγραμμα ΠΙΝ [Τελικό]

Date

Ιούν 29 2022
Expired!

Time

9:30 am - 2:00 pm

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.