Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης των Πολιτών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Κλιματική Αλλαγή

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR διοργανώνεται στις 6 Ιουλίου 2022 διαδικτυακά, η 3η – κατά σειρά – περιφερειακή ενημερωτική ημερίδα του έργου, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ), σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπως προκύπτουν από το  οικείο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

Στην 1η Ενότητα της Ημερίδας θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές για επιμέρους θέματα του ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ώστε το κοινό να πληροφορηθεί σχετικά με  τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  στην περιοχή του και τις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις προσαρμογής.

Η Ημερίδα θα εστιάσει στις κάτωθι θεματικές και κλιματικά τρωτούς τομείς:

  • Τάσεις κλιματικών παραμέτρων.
  • Παράκτια ζώνη.
  • Υδατικοί πόροι.
  • Τουρισμός.
  • Αγροτικός τομέας.
  • Ενέργεια.
  • Βιοποικιλότητα και Οικοσυστήματα.
  • Πολιτιστική κληρονομιά.
  • Καινοτόμες τεχνολογίες.

Στη 2η Ενότητα θα πραγματοποιηθεί προβολή βραβευμένης ταινίας του National Geographic, η οποία θα εισάγει το κοινό στις βασικές παραμέτρους του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής με τη συμμετοχή του Leonardo DiCaprio.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Απαραίτητη η εγγραφή, μέσω της ακόλουθης φόρμας:

https://interpreters-gr.zoom.us/webinar/register/WN_m99SMSjkTZaBD1rVRs8Obg

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας αποστέλλεται σχετικός σύνδεσμος, μέσω ΖΟΟΜ, για τη σύνδεσή σας την ημέρα της Ημερίδας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://shorturl.at/itFOX

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω e-mail: [email protected]

Για τη διοργάνωση της Ημερίδας υπεύθυνοι είναι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ, για την 2η ενότητα υπεύθυνη είναι η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR διοργανώνονται αντίστοιχες ημερίδες στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Ήδη έχουν διοργανωθεί με επιτυχία οι ενημερωτικές ημερίδες στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Κρήτης, ενώ, για εντός του έτους προγραμματίζονται και οι αντίστοιχες δράσεις για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (Οκτώβριος 2022) και Στερεάς Ελλάδος (Δεκέμβριος 2022).

Date

Ιούλ 06 2022
Expired!

Time

9:30 am - 3:00 pm

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.