Ολοκλήρωση του τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου για την προσαρμογή της Περιφέρειας Κρήτης στην κλιματική αλλαγή

Το δεύτερο κατά σειρά τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP AdaptInGR  πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης από 30 Μαρτίου έως και την 1η Απριλίου 2022.

Το σεμινάριο χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Βαρελίδης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Kρήτης κ. Ξυλούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Καλογερής και ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ. Σταθόπουλος.

Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, κατά την οποία δόθηκε και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία που διατίθενται για την υλοποίησή του. Τις επόμενες 2 ημέρες του σεμιναρίου τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης επιμορφώθηκαν μέσω ασκήσεων, εισηγήσεων και συζητήσεων επί συγκεκριμένων ζητημάτων που σχετίζονται με την προσαρμογή τομέων υψηλής τρωτότητας της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα:

  • Ηράκλειο, 31 Μαρτίου 2022, Tομείς: Παράκτια ζώνη, υδατικοί πόροι και τουρισμός και
  • Χανιά, 1η Απριλίου 2022, Tομείς: βιοποικιλότητα, γεωργία και κτηνοτροφία.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της δράσης C.6 του έργου LIFE-IP AdaptInGR, η οποία αφορά στην οικοδόμηση του δυναμικού της χώρας σε ζητήματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και είχε ως στόχο την συμμετοχή τριών κατηγοριών κοινού της Περιφέρειας:

(α) Φορείς λήψης αποφάσεων,

(β) Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών ή/και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και

(γ) Ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένου των επαγγελματικών ομάδων των τομέων υψηλής τρωτότητας).

Πλέον του Πράσινου Ταμείου και της Περιφέρειας Κρήτης στο σεμινάριο συμμετείχαν ενεργά και εκπρόσωποι του Συντονιστή δικαιούχου του έργου (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), καθώς και συνδικαιούχων του έργου (Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής). Επιπλέον, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, συμμετείχαν ομιλητές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Δίκτυο Πράξη & το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ Δήμητρα και το Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας. Ο αριθμός συμμετεχόντων ανήλθε στους 112, ενώ, τις επόμενες ημέρες ακολούθησε κάλυψη του σεμιναρίου από τοπικά μέσα ενημέρωσης.