Ξεκίνησε ο Μαθητικός Διαγωνισμός: «Το κλίμα αλλάζει… αλλάζω ζωή!»

Ξεκίνησε ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός: «Το κλίμα αλλάζει… αλλάζω ζωή!»

«Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να γίνει πιο απειλητική. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι και τα ζώα την Κλιματική Αλλαγή; Πώς μας επηρεάζει; Πρέπει όλοι μας να προσαρμοστούμε! Πώς θα τα καταφέρουμε;»

Ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός «Το κλίμα αλλάζει… αλλάζω ζωή!» εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δράσεις του ολοκληρωμένου έργου «LIFE-IP AdaptInGR- Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» (LIFE17 IPC/GR/000006). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο και το συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ο υπεύθυνος φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανάδειξη έργων με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Μέσω της συμμετοχής στον διαγωνισμό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις σχολικές μονάδες να ενεργοποιηθούν περαιτέρω αναφορικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας μας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας και να βραβευτούν για τις προσπάθειές τους. Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν μαθητές Νηπιαγωγείου, A’-Στ’ Δημοτικού, Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Γ’ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Α) Δημιουργία σύνθεσης εικόνων – Κολλάζ (Νηπιαγωγείο έως Γ’ Λυκείου),

Β) Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού (Γ΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου),

Γ) Δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού (Ε΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου),

Β) Δημιουργία βίντεο (οπτικού υλικού) (Α’ Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου).

Και στις 4 κατηγορίες τα έργα θα πρέπει να εστιάζουν στη θεματική «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 17 Οκτωβρίου 2022 έως και τις 9 Απριλίου 2023. Η ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών θα γίνει τον Μάιο του 2023 από Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΛΛΕΤ.

Οι συμμετοχές που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα δημοσιευτούν στους διαδικτυακούς τόπους του έργου LIFE-IP AdaptInGR, του ΥΠΕΝ και της ΕΛΛΕΤ ενώ θα αξιοποιηθούν στις δράσεις ευαισθητοποίησης του έργου.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται από 17 Οκτωβρίου 2022 έως και 9 Απριλίου 2022 είτε στέλνοντας τα αρχεία ή τον σύνδεσμο στο vimeo (στην περίπτωση του βίντεο) ηλεκτρονικά μέσω email στο [email protected]r , είτε στέλνοντας ταχυδρομικώς (μόνο για τα επιτραπέζια παιχνίδια) τις δημιουργίες σας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τριπόδων 28, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα επισυναπτόμενα αρχεία (Προκήρυξη & Οδηγίες Συμμετοχής, Φόρμα Συμμετοχής και Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα).

LIFE-IP AdaptInGR_Μαθητικός Διαγωνισμός_Προκήρυξη &Οδηγίες

LIFE-IP AdaptInGR_Μαθητικός Διαγωνισμός_Φόρμα Συμμετοχής

LIFE-IP AdaptInGR_Μαθητικός Διαγωνισμός_Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα